Mẹ

Nếu như có quyền được chọn- MẸ là ngôn từ đẹp nhất, một hình ảnh mẫu không gì so sánh thế thay.Ta trôi lăn, ngụp lặn trong dòng yêu thương từ mẫu khôn cùng…Bình mẻ chìa xiên vôi hóa đá/ Câu thơ đã diễn đạt cái Xem tiếp

Xem tiếp