Xuồng xưa của Anh Tú

Thuở bé sống vùng quê với ruộng đồng sông rạch, lớn lên hoài niệm thân thương cùng với tưởng tượng lãng mạn thành XUỒNG XƯA rồi được nhạc sĩ Đổ̃ Hải và ca sĩ Thúy An biến thành âm điệu: https://app.box.com/embed/preview/fkme4qjovue1zfp8hwwrg9na7bua6uwh?theme=dark   XUỒNG XƯA  Dòng Xem tiếp

Xem tiếp