KHẲNG ĐỊNH THÊM PHONG CÁCH MỘT CÂY BÚT NAM BỘ GIÀU TRỮ LƯỢNG

Sau mấy tập thơ chủ yếu có tính “thù tạc” bày tỏ ơn nghĩa với quê hương và người thân, tập truyện “Kiếp Ba Khía” (NXB Văn hoá-văn nghệ, 2014), có thể xem là “trận đánh” thử nghiệm đầu tiên của Trần Bảo Định (TBĐ) trong “trường Xem tiếp

Xem tiếp