Thế chiến: mười hai đoản khúc.

Tuần qua chiến sự trên thế giới đã nổ, nhà văn Trương Văn Dân tự dung xúc động đưa ra những đoản khúc thơ. Mời các bạn thưởng thức (LM)                                                                                                                                                                   Một ngày cuối đông Mưa tuyết đầy trời đất Xem tiếp

Xem tiếp