TIN BUỒN

Được tin anh Nguyễn Văn Lần, sinh năm 1953, tại Mỹ Thạnh Trung, ở Tam Bình, TP Vĩnh Long là CHS nk 1971, đã từ trần lúc 9 giờ 36 phút ngày 09 tháng 2, năm 2021(nhằm ngày 28 tháng 12 năm Canh Tý) hưởng Xem tiếp

Xem tiếp