TIN BUỒN

Được tin chị Văn Thị Dung, pháp danh Diệu Viên, thân mẫu của Thương tọa Thích Tịnh Hòa, Chùa Sơn An (thân hữu trang nhà TPH) đã mãn phần vào ngày 17/8/2023 hưởng thọ 75 tuổi tại thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít, Vĩnh Xem tiếp

Xem tiếp