MÙA CỦA LÁ

1-Tôi dong xe trên phố. Con đường nội ô TràVinh mùa này đầy lá. Lá bay. Nó như muốn chiếm đầy khoảng không thưa nắng và thi ca hoá hồn người. Thèm bóng xưa, áo trắng tan trường. Tôi ngồi tưởng lại, luyến tiếc. Lá Xem tiếp

Xem tiếp