SANG TRANG

Cuối cùng sự chờ đợi ngày hưu trí rồi cũng đến sau hơn 40 năm định cư và làm việc nơi xứ người. Thật ấm lòng trong buổi tiệc nhỏ do ông sếp và đồng nghiệp tổ chức để mừng ngày hưu trí và từ Xem tiếp

Xem tiếp