CÔNG CHA NGHĨA MẸ của Đỗ Chiêu Đức

Ngày đăng: 24/08/2015 07:10:24 Sáng/ ý kiến phản hồi (1)

Ngày Vu lan gần đến, thơ  về  mẹ được các bạn sáng tác nhiều, nằm trong thời điểm này, ông đồ Đỗ Chiêu Đức có bài thơ Công cha nghĩa mẹ nhằm nhắc nhở con cháu cư xử phải đạo với đấng sinh thành.

mecon

CÔNG CHA NGHĨA MẸ

Dạt dào tựa sóng Thái Bình,

Bao la lòng mẹ như tình đại dương.

Ngọt ngào luôn tựa suối nguồn,

Vi vu an ủi gió luồn bên tai.

Vỗ về âu yếm đêm ngày,

Dịu dàng tựa ánh trăng ngoài trời cao.

 

Cha thì nghiêm cẩn biết bao,

Những lời nghiêm huấn con nào dám sai. *

Làm người Hiếu Nghĩa hòa hai,

Kính trên Nhường dưới Thảo Ngay mới đành.

Lập thân chữ Tín chữ Thành,

Chữ Liêm chữ Sĩ chữ Danh sau cùng !

 

Lời cha ghi tạc hung trung, **

Tình mẹ luôn vẫn thắm trong lòng này.

 

Công cha nghĩa mẹ cao dày,

Sanh thành dưỡng dục mấy ai sánh bằng ?

Kinh Thi sách có dạy rằng :

Hạo thiên võng cực, ví bằng trời cao.

Ai ai phụ mẫu cù lao ! ***

 

Đỗ Chiêu Đức

CHÚ THÍCH :

* NGHIÊM HUẤN : Lời dạy của cha. Trong Truyện Kiều tả lúc Thúc Ông bắt Thúc Sinh phải bỏ cô Kiều, cụ Nguyễn Du đã viết :

Thấy lời NGHIÊM HUẤN rành rành,

Đánh liều sinh mới lấy tình nài kêu …

** HUNG TRUNG : là Trong lồng ngực, là trong cỏi lòng.

*** 《詩‧小雅‧蓼莪》 : Bài LẠO NGA, chương TIỂU NHÃ trong KINH THI
蓼蓼者莪,匪莪伊蒿。哀哀父母,生我劬勞。…

Lạo lạo giả nga, Phi nga y cao . Ai ai phụ mẫu, sanh ngã cù lao. Có nghĩa : Cha mẹ mong ta xanh tốt như rau nga  ( giống như rau ngỗ của ta ), nhưng ta lại giống như rau cao  ( giống như rau đắng của ta. Ý  muốn nói là không giống được như cha mẹ mong mõi ). Thương thay cha mẹ ta, sanh ra ta thật là vất vả khó nhọc.

父兮生我,母兮鞠我。拊我畜我,長我育我。顧我復我,出入腹我。欲報之德,昊天罔極。

Phụ hề sanh ngã, mẫu hề cúc ngã. Phũ ngã xúc ngã, Trưởng ngã dục ngã. Cố ngã phục ngã, xuất nhập phúc ngã. Dục báo chi đức, hạo thiên võng cực . Có nghĩa :

Cha sanh ra ta, mẹ thì mang nặng ta, vuốt ve ta nâng niu ta, nuôi ta khôn lớn. Chăm sóc chiếu cố ta, ra vào bồng ẵm ta . Muốn báo cái ơn đức đó của cha mẹ. thì như trời cao lồng lộng vô cùng tận. ( Ý chỉ không báo nổi ơn của cha mẹ đâu ).

Đỗ Chiêu Đức

 

Có 1 bình luận về CÔNG CHA NGHĨA MẸ của Đỗ Chiêu Đức

 1. Hoành Châu nói:

  Thầy ĐỖ CHIÊU ĐỨC ,
  Hoành   Châu   xin    Họa     phần    công    ơn   dưỡng    dục    cù    lao    của    hai    đấng    sjnh    thành
  ^^^
  CÔNG LAO CHA MẸ
  **
  Bao  la   như   biển   Thái   Bình
  Sóng   nhô   bờ   cát  ngát    tình   trùng   dương
  Ơn   mẹ   suối  ngọt   mưa   nguồn  ,
  Tiếng   ru  mẹ   mãi   êm   đềm  bên   tai
  Truyền   hơi   ấm     cả     đêm   ngày
  Như   trăng   rằm      sáng    miệt   mài   trên   cao !
  **
  Thương  cha   vất   vả   xiết   bao  !
  Được   giáo   huấn   kỹ  đời   nào   trật   sai
  Hiếu   nghĩa   cân   lượng   đều   hai
  Anh   em   như   thể   chân   tay     cũng     đành
  Mai   sau   rạng   rỡ   công   thành
  Nhờ  LỄ~ NGHĨA ~ TRÍ , TÍN    dành   đi   sau   ,,, cùng !  Hihi
  Hoành Châu (Gia đình C )
  24/8/ 2ọ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác