TẾT CỔ TRUYỀN CHÔL CHNĂM THMÂY VĨNH LONG NGHỈ 3 NGÀY

Ngày đăng: 14/04/2022 09:33:37 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Năm nay, Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2022 của đồng bào dân tộc Khmer diễn ra trong ba ngày 14, 15, 16/4/2022. Cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang, học sinh, SV người dân tộc Khmer được nghỉ 3 ngày tết Chôl Chnăm Thmây.

Đối với các doanh nghiệp, tùy theo kế hoạch và tình hình thực tế mà chủ động sắp xếp, bố trí cho người lao động dân tộc Khmer được nghỉ tết Chôl Chnăm Thmây sao cho phù hợp, đảm bảo thực hiện tốt chính sách dân tộc của  Nhà nước

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo đẩy mạnh công tác vận động đồng bào Khmer quán triệt chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, phấn đấu lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm. Đồng thời, Chủ tịch cũng chỉ đạo các sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cùng cấp tổ chức thăm viếng chùa, sư sãi, các gia đình chính sách người dân tộc Khmer tiêu biểu, người có uy tín trong đồng bào Khmer nhân dịp tết Chôl Chnăm Thmây.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến khó lường, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh đạt hiệu quả, UBND các huyện Vũng Liêm, Tam Bình, Trà Ôn, thị xã Bình Minh cần tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn đồng bào dân tộc Khmer vui đón tết cổ truyền, thực hiện các nghi lễ gắn với tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch theo các hướng dẫn cụ thể của các cơ quan ban, ngành tỉnh và của địa phương.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Khmer và truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc. Lực lượng công an, quân sự có kế hoạch bảo vệ tốt an ninh, trật tự xã hội cho đồng bào Khmer vui tết.

Ngọc Lan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác