Uống trà và bắt ma

Ngày đăng: 24/09/2014 10:59:51 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Việc uống trà có dính dấp gì đến việc bắt ma, thế mà Phổ Tâm lại liên hệ được. Còn ma mà tác giả đề cập đến  là những tật xấu trong ta cần phải loại trừ. Đọc bài thơ thiền này để hiểu thêm về công dụng của uống trà (SOS)

uông tra
Uống trà và bắt ma

Uống trà và bắt ma
Bắt ma ở trong ta
Cống cao và ngã mạn
Si vọng từ tham ra.

Ma vô hình chi phối
Tâm khỉ, ý ngựa chạy
Láo lơ rồi trân tráo
Hiểu tàm quý thôi bay (*).

Trong chén trà giới đức
Thổi tan những phiền phức
Trà nhân thong tấc dạ
An nhiên dừng vọng thức.

Biết thưởng trà là thức
Tuần tự hạnh khiêm cung
Thôi nói năng bá láp
Rời ma chân diệu dụng.

Ngày 24-10-2014, mùng 1-9-Giáp Ngọ.
Phổ Tâm

——
(*) Tàm là mắc cỡ, xấu hổ trước mặt mọi người về một việc làm sai trái của mình. Quý là tự mình cảm thấy xấu hổ về việc làm sai trái của mình mặc dù không có ai thấy, ai hay biết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác