Ngày mùng một tết ở Sài Gòn

Ngày đăng: 29/01/2017 10:06:18 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

1/ Khu vực Lăng Ong Bà Chiểu

0 lang 1H1                         Lăng Ông Lê Văn Duyệt                  ảnh Đinh Kim Văn

0 lang 2H2                                                                                 ảnh Đinh Kim Văn

0 lang 3H3                         Trước chợ Bà Chiểu ( ảnh Đinh Kim Văn)

2/ Chùa Hoàng Pháp Hóc Môn.

0 minh 01H1

0 minh 02H2                                            Sân chùa trang hoàng như hội chợ

0 minh 03H3

0 minh 04H4

0 minh 05H5

0 minh 06H6

0 minh 07H7

0 minh 08H8

0 minh 09H9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác