Nhạo mình… của Anh Tú

Ngày đăng: 16/11/2014 05:53:44 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)
00at
         Nhạo Mình…
“Ba chữ thầy cho…nhét kẻ răng”
Thế sao tôi mãi cứ lăng xăng.
Quơ tay múa bút đua cùng bạn
Nặn óc viết thơ viết cả văn
Ôi hởi! Làm liều điều lẩn thẩn
Ô hô! Xin xá tội lằng nhằng.
Bởi vì ham hố thành thi sĩ
Nên vướn vào thân nỗi nhọc nhằn.
Anh Tú
November 12, 2014

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác