Lưu trữ cho từ khóa: Mỹ Dung

Thành quả món chè ” Thất Kinh “

Sau khi đọc bài chè thất kinh, Mỹ Dung thực hiện theo công thức của Bà Khánh và ghi hình được 5 tấm. Được biết, ở Huế mùa này chỉ có môn này, tên gọi là môn chúm. Mỹ Dung … Tiếp tục đọc