VỀ ĐỊA DANH CÂY DA SÀ

Ngày đăng: 6/01/2024 06:34:55 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Theo trí nhớ của tôi Bình Trị Đông Cây Da Sả ( thường đọc Xà )thời Pháp thuộc là căn cứ địa của tướng cướp Mã Thầu Dậu chuyên cướp của người giàu chia cho người nghèo.Năm 1942 Nhật đổ bộ Đồng Dương.Ngày 9 tháng 3 năm 1945 Nhật đảo chính Đông Dương,nhiều nhân sĩ yêu nước muốn mượn tay Nhật để chống Pháp trong đó có anh em Ông Diệm ông Nhu,(may mà không được Nhật xài nên mới được Mỹ xài ).

Ở Miền Nam Đức Huỳnh Giáo Chủ của Hoà Hảo tiếp cận rất chặc chẽ với căn cứ Hái quân Nhật ở Cát Lái.Tháng 8 năm 45 Nhật đại bại và Pháp trở lại miền Năm Việt Nam.Bình Trị Đông Cây Da Xà trở thành căn cứ địa của chi đội giải phóng quân do Mười Trí chỉ huy.Mười Trí cưu mang Huỳnh Giáo Chủ lúc đó có Năm Lửa Trần văn Soái hầu cận .Giáo Chủ gọi Mười Trí là Sư Thúc Hoà Hảo.Nhờ đó mà Mười Trí được trọng vọng.

Năm 1948 sau khi Đức Thầy Huýnh Giáo Chủ “đi vắng “,Mười Trí rời Bình Trị Đông Cây Da Xà về miền Tây với sứ mệnh đoàn kết các lực lượng Hoà Hảo đang chia rẽ giữa các tướng Ba Cụt Lê Quang Vinh,Năm Lửa Trần văn Soái và Hai Ngoán Nguyễn Giác Ngộ để đánh Pháp,nhưng không thành công .

Năm 1955 Chiến dịch Thoại Ngọc Hầu do Đại tá Dương văn Minh làm tư lệnh, hàng phục được Năm Lửa Trần văn Soái và Hai Ngoán Nguyễn Giác Ngộ.Còn Ba Cụt Lê Quang Vinh được Nguyễn Ngọc Thơ chiêu dụ nhiều lần ,cuối cùng bị bắt và chém đầu bằng cái máy chém mà Pháp đã chém 13 liệt sĩ Yên Bái năm 1930.

BÍCH NHÃN HỒ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác