SÁCH MỚI NHẬN

Ngày đăng: 14/11/2023 10:01:15 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Chúng tôi vừa nhận được tuyển tập THỜI GIAN với sự góp mặt của 7 tác giả.

Sách in khổ 14.5×20.5, dầy gần 300 trang. GPXB 1422/QĐ-NXB Hội Nhà Văn, ngày 27-10-2023. In xong và nộp lưu chiểu: Quý 4-2023

Với sự có mặt của: Hồng Băng- Hà Nguyên Du- Trần Hữu Dũng- Ngô Nguyên Nghiễm- Dũng Nguyên- Ngô Vĩnh Nguyên và Lê Trúc Khanh.

Bìa: Hoạ sĩ Lê Triều Điển.

Xin giới thiệu cùng anh em, bằng hữu gần xa…

Hồng Băng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác