QUÁN NIỆM THÁNH TƯỢNG DI LẶC BỒ TÁT

Ngày đăng: 14/11/2022 07:50:20 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Rất khó để trong vài dòng vắn tắt giới thiệu bài thơ nầy của Ngô lão sĩ với các bạn. Quá nhiều trầm tích Phật học. Tôi thấy hành giả ấy du sơn mà như tắm trong một trời mưa pháp. Chỉ dám mách một chút xíu với các bạn về hai từ: “Qua đi, qua đi…”, là nghĩa của 2 từ Yết đế, yết đế…từ khoá của câu thần chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh (Quách Đào)

 

 

QUÁN NIM THÁNH TƯỢNG DI LC B TÁT  TRÊN ĐNH THIÊN CM SƠN

Thiên Cấm Sơn, Thiên Cấm Sơn

Hoa sen vụt nở giữa không trung

Đường sơn lâm leo lách với mây ngàn

Mây ngũ sắc giăng ngang trời sinh diệt

Thảo quả, trùng linh vô số kiếp

Núi ngàn xưa ẩn hiện Pháp thân.

 

Thiền tử, chống gậy giữa mây ngàn

Núi trăm trượng, tiếng chim vang hốc đá

Đường lên cõi hóa thân vạn ngã

Niệm Kinh Tâm, ngũ uẩn giai không

Qua đi, qua đi… cõi mây hồng

Thấp thoáng bước qua bờ sinh tử…

 

Giữa lưng núi, cố tìm Phật tích

Triệu quang niên lạc lõng sắc không

Núi bao giờ biết được hành trình?

Thiền tử, động lòng muôn kiếp trước

Quán tại tâm, năm sắc thân bái Phật

Trong sát na, nghiệp quả vẫn chưa tròn!

 

Suốt đời người, trăm nẻo lạc lầm

Đã thắm thoát trăm thời trăng khuyết

Đã sinh diệt luân hồi nhựt nguyệt

Cõi phù đề quang quả như vòng thoi

Cõi ta bà Phật thuyết, Phật vị lai

Phật tại thế giáo truyền Giác Ngộ Pháp…

 

Thiên Cấm Sơn, rực sáng Nụ Cười Vui Bồ Tát

Ngàn hoa sen vụt nở giữa không trung

Cõi Nhân Thiên lồng lộng Tâm Bao Dung

Long Hoa, vườn Hoa Lâm, Di Lặc Phật

Maitreya. Tứ Vô Lượng Tâm, Hạnh Phúc

Nam Mô Tam Thế Phật hiện lai.

 

NGÔ NGUYÊN NGHIỄM

Thư trang Quang Hạnh

Khuya 12.11.2022

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác