Être Ensemble tác phẩm do Georges Lunghini và Jean-Loup Dabadie

Ngày đăng: 29/08/2021 01:38:43 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Clip nầy cũng là một thành tựu thứ hai (tháng 8/2021) của nhóm OnLine chúng tôi, gồm: 

Kim Hậu: Vocal (From Nha Trang (Vietnam)

Ton John: Acoustic guitar, bass guitar (From Saigon, Vietnam)

Patrice Tran: Electric guitar (From Paris, France)

Vĩnh Mẫn: Drums (From Saigon, Vietnam)

Audio mixing : Mẫn Vinh

Video editing: Mẫn Vinh.  

Thân mời các bạn xem qua nhé…Xin cám ơn tất cả và hẹn lần tới…

https://youtu.be/wCAjUm3gskI

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác