SỐ PHẬN CỦA SÁCH

Ngày đăng: 27/12/2020 10:15:19 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)
 Sách có số phận của nó : có cuốn được đóng bìa da, có cuốn lấy lót đít ngồi, rồi từ tháng 5, tháng 6 năm 1981, lớp bị hốt, bị tịch, bị kê-khai , làm biên-bản , lôi thôi lắm. Rồi bắt bén, năm nay 1984, bán mắc thấu trời.
Nếu sách không có số , tại sao một chồng tự-điển, tự-vị, anh Tam-Ích lấy kê cao để đút đầu vào dây thòng-lọng : sách có sát-nhơn đâu, tại dùng không nhằm chỗ.
Có cuốn được truyền tử lưu tôn để dành làm của quý, ấy là sách thời-bình .
Có cuốn mua mắc tiền, chưa kịp rọc bìa đã bị hốt và chủ sách bị tội : sách thời loạn.
Nhờ có cuốn sách tốt trong nhà mà bắt tay người cán-bộ ; sách cứu chủ.
Nhờ có cuốn sách mà nên tình chồng vợ : sách có duyên ngầm.
Vì đòi cuốn sách quý hiếm mà có sanh oán sanh thù : sách hại chủ.
Có cuốn thì, á mà thôi, khéo kiếm chuyện, và nói sao cho hết ?
Đi khập-khiễng chơn cao chơn thấp, quyển “thú chơi sách” , in năm 1960, tiền nhuận-bút được 10.000 ( tiền cũ , năm 1975, đổi 500 ăn 1 đồng nay) , năm 1976, bán lạc-son chệch nài 0$75 mỗi cuốn tôi không mua, năm nay 1984, muốn có tặng bạn mới, ra Chợ Trời hỏi , chị bán sách nói một giá, tôi đi luôn, may thời chỉ cũng không biết tôi đây là tác-giả . Đời đổi đời, sách giá cũng đổi đời, biết như vầy năm trước mua 200 cuốn 150 đồng , nay bán theo lời chị ấy nói mỗi cuốn 100$ tức sẽ được 100×200 = 20.000 là 10.000.000 cũ, trời hỡi trời, ăn được lâu hoáy.
Trích “thú chơi sách”
Vương Hồng Sển
Viết 12-6-84
H

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác