TIN BUỒN

Ngày đăng: 23/07/2020 09:17:56 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Nhà văn Mang Viên Long là cộng tác viên trang nhà từ hai năm nay, anh viết nhiều truyện ngắn, tiểu thuyết trước 1975. Vừa qua, anh viết bài kỷ niệm với Nguyễn Bạch dương, một nhà thơ đất Vĩnh.

H2                                              Nhà văn Mang Viên Long

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác