Tin Buồn

Ngày đăng: 7/10/2015 10:27:57 Chiều/ ý kiến phản hồi (27)

TIN BUỒN

Được tin Ông Nguyễn Văn Ba sinh năm 1930, thân phụ chị Võ Thị Lài, cựu học sinh  Trung Học Tống Phước Hiệp, đã từ trần lúc 3 giờ ngày 4 tháng 10 năm 2015 ( nhằm ngày 22 tháng 8 âl Ất Mùi. )
Lễ động quan vào lúc 8 giờ ngày 7 tháng 10 năm 2015 nhằm ngày 25 tháng 8 năm Ất Mùi tại đất nhà. Thành kính chia buồn với chị Võ Thị Lài cùng tang  quyến, nguyện cầu hương linh cụ ông sớm siêu thoát về miền cực lạc vĩnh hằng.

tin ảnh Nguyễn Hoàng Trung

unnamed

Được tin ông Nguyễn Van Ba , thân phụ chị Võ Thị Lài  vừa mất tại Vĩnh Long, trang TPH-VL.com xin thành thất chia buồn cùng chị Lài. Cầu nguyện cho linh hồn bác sớm tiêu diêu miền cực lạc.

TM tongphuochiep-vinhlong.com

Lương Minh

 

Có 27 bình luận về Tin Buồn

 1. Xin chân thành chia buồn cùng chị Võ thị Lài và gia đình tang quyến. Kính cầu nguyện vong linh Bác trai sớm siêu thăng tịnh độ.

   

 2. Nguyễn Văn Lần nói:

  Thành thật chia buồn cùng bạn Lài cùng quý quyến. Cầu nguyện hương linh cụ ông sớm siêu thoát.

 3. Một Lúa nói:

  Thành kính chia buồn cùng bạn Võ Thị Lài và gia đình.

 4. HLan-75 nói:

  Thành kính phân ưu cùng chị Lài và gia đình.

   

 5. Hoành Châu nói:

  Thành   thật    chia   buồn  cùng    gia    đình  Võ    thị   Lài  . Cầu    mong    hương    linh    cụ    ông    sớm    siêu  thoát .
  HoànhChâu (Gia đình C )

 6. Hoàng Hưng nói:

  Chân thành chia buồn cùng Lài. Cầu nguyện anh linh bác trai sớm tiêu diêu miền cực lạc.

 7. Hoài Thương nói:

  Thành kính phân ưu cùng tang quyến chị Lài . Nguyện cầu hương linh bác trai được sớm siêu sinh nơi miền Tây Phương Phật Quốc.

 8. truong phú nói:

  Thành kính phân ưu cùng cô Võ Thị Lài và gia quyến. Nguyện cầu hương hồn cụ ông sớm về cõi Di Đà

 9. Hồng Băng nói:

  Thành kính chia buồn cùng chị và gia đình.

 10. Thành thật chia buồn cùng em Lài và đại gia đình. Cầu mong hương hồn cụ ông sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc.

 11. Thu Nguyệt nói:

  Thành thật chia buồn cùng chị Lài và tang quyến. Cầu nguyện hương linh Bác trai sớm siêu thăng tịnh độ.

 12. HOA ĐĂNG nói:

  Xin chia buồn cùng bạn Võ Thị Lài và gia quyến, mong hương hồn cụ sớm tiêu diêu cõi Phật.

 13. Phong Tâm nói:

  Chân thành chia buồn cùng cô Võ Thị lài và gia đình.

 14. vothilai nói:

  Lài xin chân thành cảm tạ tấm lòng của cô Hồng Khanh, anh Trương Phú,anh Phú Thạnh,anhMột Lúa, anh Cả Lần, anh Hoàng Hưng , anh Hồng Băng,anh Hoài Thương,chị Hoàng Châu.em Hương Lan đã gửi lời chia buồn cùng gia đình.Và cám ơn Bác Hoàng Trung cùng trang nhà đã đến chia buồn và ghi lại hình ảnh.  XIN CHÂN THÀNH CẢM TẠ .

 15. Neang Phi Rom nói:

  Chân thành chia buồn cùng gia đình bạn Lài. Cầu nguyện hương hồn bác  sớm tiêu diêu nơi cõi vĩnh hằng.

 16. vothilai nói:

  Em xin cảm tạ tấm lòng chị Hoa Đăng,Thu Nguyệt,anh Phong Tâm đã gửi lời chia buồn đến gia đình em. XIN CHÂN THÀNH CẢM TẠ .

 17. PhươngNga nói:

  Thành kính phân ưu cùng bạn và gia quyến.

 18. NHA nói:

  Thành kính chia buồn cùng bạn Võ Thị Lài và gia đình.

 19. Phan Lương nói:

  Thành kunhs phân ưu cùng gia đình chị Lài

  Mong hương linh của bác trai sớm tiêu diêu miền cực lạc

 20. Cúc nói:

  Thy Cúc xin chân thành chia buồn  cùng Chị và gia đình . Cầu mong hương hồn Bác trai được tiêu diêu miền cực lạc .

 21. Như Thuỳ nói:

  Thành kính chia buồn cùng Lài và gia quyến . Cầu mong hương hồn Bác sớm siêu thăng miền cực lạc !

 22. Nguyen Tuyet nói:

  Thành kính  chia buồn cùng bạn Lài va gia quyến Cầu nguyện hương hồn bác  sớm về cỏi  Phật.

 23. vothilai nói:

  Lài xin chân thành cảm tạ tấm lòng của chị PhiRom,chị Phan Lương,chị Thy Cúc,chị Như Thùy ,em Phương Nga,anh Nha đã gửi lời chia buồn đến gia đình. Lài xin chân thành cảm  tạ.

 24. My Nguyen nói:

  Bạn Lài ơi! Mấy hôm nay máy mình gặp sự cố, không gửi phản hồi được. Mình thành kính chia buồn cùng Lài và gia đình. Cầu nguyện hương linh Bác sớm về cõi cực lạc, vĩnh hằng.

 25. Mai Xuan nói:

  Thành kính phân ưu cùng gia đình chị

 26. vothilai nói:

  Lài xin chân thành cảm tạ chị   Nguyễn Tuyết,chị My Nguyễn, Mai Xuân, đã gửi lời chia buồn với gia đình .Lài xin chân thành cảm tạ.

 27. nguyễn thị đức tính nói:

  Chân thành chia buồn cùng Võ thị Lài và gia quyến. Cầu nguyện Hương linh.Bác sớm siêu thoát về cõi vĩnh hằng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác