Thất ngôn Tứ Tuyệt của Vương Sĩ Trinh

Ngày đăng: 27/05/2015 08:08:26 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

Đây là bài Thất ngôn Tứ Tuyệt của Hình Bộ Thượng Thơ lúc bấy giờ ( đời Thanh ) là Vương Sĩ Trinh 王士禎 , 4 câu thơ kết thúc cho bài Bình về quyển Liêu Trai Chí Dị 聊齋誌異 của Bồ Tùng Linh 蒲松齡 mà Vương rất thích, chỉ vỏn vẹn 4 câu thôi mà nêu hết được cái ý chính và chủ đích của tác giả về tác phẩm bất hủ ” Liêu Trai Chí Dị 聊齋誌異 “. Toàn bài thơ như sau :

lieu trai

姑妄言之姑聽之    Cô vọng ngôn chi cô thính chi.
豆棚瓜架雨如絲    Đậu bằng qua giá vũ như ti.
料應厭作人間語    Liệu ưng yếm tác nhân gian ngữ,
愛聽秋墳鬼唱詩    Ái thính thu phần quỷ xướng thi !

 

Chú Thích :
1. CÔ 姑 : Danh từ, có nghĩa là Chị Em gái của Cha. Nhưng ở đây CÔ là Phó Từ, nên có nghĩa là TẠM, CÔ là CÔ THẢ 姑且, có nghĩa là Tạm hãy…
2. VỌNG 妄 : là Bậy bạ, Quá lố, Ngông cuồng. VỌNG NGÔN : là Nói Láo, Nói Ngông, Nói quấy nói quá. VỌNG THÍNH : Nghe quấy nghe quá chơi !
3. BẰNG 棚 : là Cái Giàn. GIÁ 架 : cũng là Cái Giàn. QUA là Dưa. Nên ĐẬU BẰNG QUA GIÁ là Giàn Dưa Giàn Đậu.
4. LIỆU ƯNG : là Vì Chưng , Chắc là Vì…
5. YẾM TÁC : là Ghét làm việc gì đó…
6. THU PHẦN : là Những nấm mộ mùa thu với gió thu hiu hắt.
7. XƯỚNG THI : là Ê A Ngâm thơ.
Nghĩa Bài Thơ :
1. Nói quấy nói quá, nghe quấy nghe quá chơi mà thôi.
2. Trong cảnh mưa rơi lất phất như tơ trên giàn dưa giàn đậu.
3. Vì chưng chán ngán với ngôn ngữ của người đời.
4. Nên thích nghe ma quỷ ngâm thơ trong các nấm mộ thu hiu hắt.
Bản Diễn Nôm của Cụ Đào Trinh Nhất :

 

“Nói láo” mà chơi, nghe láo chơi
Dàn dưa lún phún hạt mưa rơi
Chuyện đời đã chán không buồn nhắc
Thơ thẩn nghe ma kể mấy lời.

 

Câu đầu còn có dị bản như sau :
Cô vọng ngôn chi CÔ thính chi.

姑  妄   言   之   姑   聽   之
hoặc…
Cô vọng ngôn chi  VỌNG thính chi.

姑  妄   言   之     妄     聽   之
Nghĩa cũng tương tự như nhau mà thôi !

 

Bài DIỄN NÔM  của Đỗ Chiêu Đức :

Nói quấy mà chơi nghe quá chơi !
Giàn dưa giàn đậu tiếng mưa rơi.
Chán lời nhân thế nghe ma quỉ,
Dưới mộ thu ngâm ngán ngẩm đời !
Lục bát :

Nói chơi quấy quá mà chơi,
Giàn dưa giàn đậu mưa rơi ơ hờ !
Chán lời nhân thế xô bồ ,
Thà nghe ma quỉ dưới mồ ngâm nga !
Đỗ Chiêu Đức

Có 1 bình luận về Thất ngôn Tứ Tuyệt của Vương Sĩ Trinh

 1. Vô Vi nói:

  Tôi đọc được trên Net bài sau đây :

  Cụ Tản Đà dịch bài thơ dưới đây trong lúc đi tầu điện từ Chợ Hôm đến Bờ Hồ ở Hà Nội. Nghe nói khi cụ đã uống rượu thì việc dịch cũng dễ như thế này. 

  姑妄言之姑聽之

  豆棚瓜架雨如絲

  料應厭作人間語

  愛聽秋墳鬼唱詩

  Cô vọng ngôn chi cô thính chi

  Đậu bằng qua giá vũ như ti

  Liệu ưng yếm tác nhân gian ngữ

  Ái  thính thu phần quỉ xướng thi

  Nói láo mà chơi! Nghe láo chơi!

  Dàn dưa lún phún hạt mưa rơi,

  Chuyện đời hẳn chán không buồn nhắc,

  Thơ thẩn nghe ma đọc mấy lời!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác