Nói thêm về nguồn gốc người Việt

Ngày đăng: 15/07/2013 10:30:44 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Nói thêm về nguồn gốc người Việt

Mấy năm trước đây Lệ Hằng (LH) đã có dịp đọc các tài liệu: Ánh Sáng Mới Trên Một Quá Khứ Bị Lãng Quên( Wilhelm G. Solheim ), The Birth of Vietnam (Keith Taylor),  Eden in the East (Stephen Oppenheimer), Việt Nam Suối Nguồn Văn Minh Phương Đông (Lê Thanh Hoa). Nhờ những tài liệu này LH mới hiểu thêm VN thời tiền sử đã có những nền văn minh có tầm ảnh hưởng trong khu vực Đông Nam Á.

Nhưng từ khi những chuyên gia ngoại quốc đưa ra những bằng chứng về những nền văn minh tại VN thời xưa, thì “người lạ” lại tìm cách chứng minh người Việt Nam (VN) không phải là chủ nhân của các nền văn hoá này. Họ tìm cách nói chủ nhân văn hoá Hoà Bình không phải là người VN vì người văn hoá Hoà Bình da đen, nhưng qua những sọ cổ và DNA, thì người Việt xưa da đen. “Người lạ” cũng cho rằng trống đồng Đông Sơn không có nguồn gốc tại VN. Họ còn cho rằng người VN không phải là người Lạc Việt, không thuộc về Bách Việt. Điều đáng ngạc nhiên hơn, họ cho rằng tổ tiên người Việt hiện nay chỉ mới tiến lên chiếm vùng châu thổ sông Hồng trong thời gian khoảng 1.000 năm mà thôi. Trước đó, chủ nhân đầu tiên tại miền Bắc VN là người Daic (Tày-Thái-Nùng)!.

Vấn đề là những nghiên cứu này được dịch ra tiếng Anh và được phổ biến rộng rãi để làm tài liệu cho các trường đại học trên thế giới nghiên cứu, trong khi VN có rất ít tài liệu nghiên cứu bằng tiếng Anh, nên không có tiếng nói mạnh mẽ để giúp các nhà nghiên cứu nước ngoài tìm hiểu. Những người nghiên cứu chỉ tìm được những tài liệu của “người lạ”, nên họ tin theo những tài liệu này. Càng lúc càng thấy xuất hiện những nghiên cứu của người nước ngoài có ý kiến như những luận điệu của “người lạ”, vì thật ra họ nghiên cứu từ những tài liệu của “người lạ”.

Thí dụ tài liệu nghiên cứu sau đây về vân tay của Li Hui(Fudan University, Thượng Hải) cùng 1 số chuyên gia, trong đó có 3 người VN(Hue University Medical College, VN):

http://comonca.org.cn/lh/doc/B09.pdf

Dermatoglyph Groups Kinh Vietnamese to Mon-Khmer , 2006

Trong nghiên cứu này chỉ đúng phần vân tay người Kinh-VN và người Khmer có liên hệ về di truyền, điều này không đáng ngạc nhiên vì người Kinh-VN và người Khmer có cùng tổ tiên là người Australoid. Còn những điều khác thì không đúng.

Điều đáng ngạc nhiên là có 3 học giả VN trong nghiên cứu này, nhưng lại để Li Hui cho rằng người Kinh-VN chỉ mới tiến lên chiếm miền bắc VN trong thời gian sau này, vì trước kia miền bắc VN là lãnh thổ của người Daic (Tày-Thái-Nùng). Như thế có nghĩa là người VN không phải là người Lạc Việt/Bách Việt, văn hoá Hoà Bình, văn hoá Đông Sơn không thuộc về người VN, vua Hùng Vương, hai Bà Trưng cũng không thuộc về lịch sử của người Kinh-VN, mà thuộc về người Daic(Tày-Thái-Nùng)!.

Tài liệu nghiên cứu này được đăng trên 1 tạp chí nổi tiếng về nhân chủng học của thế giới năm 2006, và trong những năm qua, nhiều nhà nghiên cứu đã dùng tài liệu này làm Reference cho nghiên cứu của họ!. Nhưng không hiểu tại sao chưa thấy chuyên gia VN nào lên tiếng về tài liệu này ???. Nếu người VN chúng ta im lặng, mọi người sẽ lầm tưởng rằng chúng ta đồng ý với tài liệu này!

Lệ Hằng

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác