Bức ảnh “hoa lá cành” của Diễm Ngọc

Ngày đăng: 22/07/2013 06:29:43 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Diễm Ngọc là cộng tác viên mới của trang nhà, quen với nhiều anh chị TPH trong lễ thôi nôi. Vừa qua cô đi dự lễ và có làm một bức ảnh tổng thể, nhìn một hình mà biết được tòn cảnh, xin tạm gọi là hình “đa cảnh” xem cũng vui (SOS)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác