Viết đêm trừ tịch của Võ Hiệp

Ngày đăng: 9/02/2013 06:34:27 Sáng/ ý kiến phản hồi (1)

Sáng 29 tết, thầy Võ Hiệp gửi trang nhà bài thơ và viết rằng, Vì đi xa, nên gủi các em bài thơ về giao thừa trước lúc giao thừa.

 

CHÚC MỪNG NĂM MỚI.

旅 館 寒 燈 夜 不 眠                             

客 心 何 事 轉 淒 然                               .

故 鄉 天 夜思 千 里                                

霜鬢 明 朝 又 一 年                                

                                                高 適                                                                                  

Trừ[1] dạ tác[2]

Lữ quán, hàn đăng dạ bất miên.

Khách tâm hà sự chuyển thê[3] nhiên.

Cố hương, kim dạ tư thiên lí .

Sương mấn[4] minh triêu[5] hựu nhất niên.

Cao Thích

Viết đêm trừ tịch

 

Trong quán, bên đèn, ngủ chẳng yên.

Buồn lòng khách ngụ kéo triềm miên.

Quê hương nay đã xa ngàn dặm.

Sương xuống, sáng ngày lại một niên.

                                                              VHKT

 

Đèn khuya, trong quán thẫn thờ.

Lạnh lùng, khách thấy bơ vơ cuộc đời.

Nhớ quê ngàn dặm xa vời.

Sương pha tóc bạc, năm thời đã qua.

                                                                                                                                                   VHKT  1985

 

Trong quán, nhìn đèn, khách thẫn thờ.

Lạnh lùng khách thấy thật bơ vơ.

Nhớ quê hương cũ xa  ngàn dặm.

Năm mãn, sương phai tóc bạc phơ.

                                                 VHKT  1985

 

Không ngủ, đèn khya, quán lạnh lùng.

Trong lòng khách trọ thấy mung lung.

Đêm nay, nhớ tới quê xa thẳm.

Tóc nhuộm sương đêm, năm đã cùng.

                                                VHKT

Quán lạnh, đèn khuya, chẳng ngủ nghê.

Trong lòng lữ khách thấy lương thê.

Đêm nay, nhớ tới quê hương cũ.

Sương nhuộm tóc mai, năm mới về.

                                            VHKT

Không ngủ, đèn khuya quán lạnh căm.

Vấn vương, khách thấy dạ như tằm.

Đêm nay, nhớ tới quê ngàn dặm.

Sương nhuộm tóc mai, đã một năm.

                                 VHKT

 

 


 


[1] Trừ: Trừ tịch, đêm giao thừa.

[2] Tác: làm ra.

[3] Thê: lạnh, ảm đạm: thê lương.

[4] Mấn = Tấn: tóc mai.

[5] Minh triêu: sáng sớm.

 

Có 1 bình luận về Viết đêm trừ tịch của Võ Hiệp

 1. Luu Si Hung nói:

   

  Tôi không rành chữ nho lắm, nhưng có đọc bài thơ nầy ở trang khác và thấy

  Trong bài “Viết đêm trừ tịch của Võ Hiệp“, phần chữ hán của câu số ba:

  故 鄉  夜思 千 里

  Cố hương, kim dạ tư thiên lí

  và chữ thứ 3 viết không đúng (chữ KIM  mà viết thành chữ THIÊN )

  Ghi chú: Tôi chỉ sợ tam sao thất bổn thôi.

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác