Minh Kim đi Nha Trang

Ngày đăng: 16/07/2012 07:52:55 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Vừa qua, Hồng Minh Kim đi Nha Trang có gửi cho thư viện ảnh một số hình làm tư liệu. Cung cấp các bạn tham khảo cho vui.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác