Lưu trữ cho từ khóa: Nguyễn Thị Bé

Hai anh xã tuyệt vời của nhóm 75 

Nghe tin bạn Cao Ngọc Gõ cùng chồng là anh Mười vừa về đến Vĩnh Long sau nhiều ngày  trị bệnh ở TP.HCM . Nhóm bạn K75  TPH gồm  Nguyễn Thị Bé ,  Nguyễn Thị Thắm, Diệp  Bích Ngọc , Nguyễn Sang … Tiếp tục đọc

CHÚC MỪNG SINH NHẬT NGUYỄN THỊ BÉ

Ngày 18/7 là sinh nhật Nguyễn Thị Bé, CHS lớp 12A (NK75), chị hiện nay sống tại Cầu Mới, thường sinh hoạt với nhóm 75 tại Vĩnh Long. Nhân sinh nhật chị, trang nhà chúc chị được nhiều sức khỏe … Tiếp tục đọc