Lưu trữ cho từ khóa: Châu Thạch

Đọc tập thơ “Giấc Thụy Du” của Trần Mai Ngân

Trông chờ vửa nóng ruột thì quà đến: Tập thơ “Giấc Thụy Du” của Trần Mai Ngân. Phải nói đây là món quà tôi mong đợi vì không dấu diếm gì khi nói, tôi là người mến mộ thơ Trần … Tiếp tục đọc