Lưu trữ cho từ khóa: Châu Thạch

ĐỌC “TRÊN BỤC GIẢNG NGÀY NÀO” THƠ LÃNG UYỄN CHÂU

Lãng Uyển Châu là bút hiệu mới của Trần Hoành Châu, CHS lớp 12C (NK72). Gần đây chị hăng say sáng tác thơ được nhiều người khen, trong đó có nhà phê bình Châu Thạch ở Đà Nẵng. Theo nhận … Tiếp tục đọc

Đọc tập thơ “Giấc Thụy Du” của Trần Mai Ngân

Trông chờ vửa nóng ruột thì quà đến: Tập thơ “Giấc Thụy Du” của Trần Mai Ngân. Phải nói đây là món quà tôi mong đợi vì không dấu diếm gì khi nói, tôi là người mến mộ thơ Trần … Tiếp tục đọc