CHƠ VƠ LẠC GIỮA CUỘC NGƯỜI

Ngày đăng: 11/05/2024 09:02:21 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

 

Tiếng lòng bi quan của một người ở tuổi về chiều. Nhìn lại mình và bổng nhiên đốn ngộ mà không cần ngồi thiền và khất thực nhiều năm !

CHƠ VƠ LẠC GIỮA CUỘC NGƯỜI

 Chơ vơ lạc giữa cuộc người

Tôi ngồi lặng nhặt tiếng cười chát chua

Nửa đời lăn lộn được thua

Ngậm ngùi tự bán tự mua bóng mình.

.

Thế nhân nhiều thể bạc tình

Ngộ ra thì đã thất kinh mấy đời!

*.

Hà Nội, ngày 10 tháng 5-2024

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác