THĂM NI SƯ GIAC LIÊN

Ngày đăng: 15/02/2024 04:23:32 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Ngày mùng 2, về Thị Trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít, Vĩnh Long viếng chùa Phước Tường, nhìn xa thấy ngôi báo tháp cao liền đến viếng. Đây là Tịnh xá Trí Hải đuọc sư cô Giác Liên xây dựng theo kiểu Ấn Độ. Chùa có mặt bằng nhỏ, nhưng xây cao ba tầng, đứng trên cao nhìn toàn bộ thị trấn Cái Nhum.

Ni sư Giác Liên là đệ tử ni sư Huỳnh Liên phái khất sĩ, từng thọ giáo thuọng tọa Huyền Diệu và đã qua Ấn Độ tu tập. Trong buổi trò chuyện nhiều hứng khởi này, ni sư đã giới thiệu với Lượng Mình 4 quyền thơ văn do mình sáng tác.

LUONG MINH

(2021)

h2 Ni sư tặng sách cho LM

h3

h4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác