PHỐ CŨ ĐÊM ĐÓN XUÂN của Nguyễn Chí Hiệp

Ngày đăng: 16/01/2023 09:37:53 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

 

PHỐ CŨ ĐÊM ĐÓN XUÂN

(thuận nghịch độc)

Xuân đón phố khuya ánh sáng lây

Rực trời bông pháo ngắm đêm này

Gần xa thấy cảnh nào phương bắc

Cuối phía nhìn trời khuất nẻo tây

Thân thiết dẫu xưa nơi vắng lạ

Trước là như cũ dáng hao gầy

Nhân văn khách ấy ngày mong đợi

Vần họa nét ghi chữ vẫn đây

***

Đây vẫn chữ ghi nét họa vần

Đợi mong ngày ấy khách văn nhân

Gầy hao dáng cũ như là trước

Lạ vắng nơi xưa dẫu thiết thân

Tây nẻo khuất trời nhìn phía cuối

Bắc Phương nào cảnh thấy xa gần

Này đêm ngắm pháo bông trời rực

Lây sáng ánh khuya phố đón xuân

Nguyễn Chí Hiệp

15.01.2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác