VU LAN BỒN, NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ TÁT

Ngày đăng: 30/07/2022 07:23:50 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Ngài Mục Kiền Liên là đại đệ tử của đức Phật Thích Ca, được mệnh danh là Đệ nhất thần thông và nổi tiếng trong kinh điển bởi hai điển tích: Xuống Địa ngục cứu mẹ, bà Thanh Đề và minh chứng sống về sức mạnh tuyệt đối của Định nghiệp. Mục Kiền Liên bồ tát thường mặc y vấn, tay phải cầm tích trượng, tay trái thường cầm bình bát ngụ ý để mang cơm dâng cho mẹ đang chịu khổ ở dưới địa ngục. Ngài không ngồi mà luôn ở thế đứng, như thể luôn trong trạng thái sẵn sàng đi xuống cõi âm dâng “bát cơm đầy vạn ước mong” để tỏ lòng hiếu kính mẹ.

 

VU LAN BỒN, NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ TÁT

Thiền trượng vượt mười phương

Hào quang soi sáu cõi

Đại hiếu Mục Kiền Liên

Lòng dau, rung Tam giới…

 

Hồn phách giữa vô hư

Mẫu từ như kén nhỏ

Nghiệp quả nặng đất trời

Bóng hình như bụi cỏ !

 

Ngục Vô Gián nặng nề

Khép kín bờ sinh diệt

Vách sắt, cỗng tường đồng

Lửa trời, ngăn báo nghiệp…

 

Khẩu lộ, như chiếc kim

Đói khát kiếp ngạ quỷ

Chợt động lòng, bi ai

Bát cơm dâng Từ Mẫu !

 

Cơm ngọc bỗng hóa lửa

Dù vạn kiếp lục thông

Như khói mây vô vọng

Đau xót lòng tử sinh !

 

Thiền trượng dựng bên vai

Chân trời, xin đãnh lễ

Bày tỏ, với Như Lai

Căn cội, nghiệp và quả.

 

Từ Phụ, nâng nhẹ lời

Tội sâu vượt Tam Giới

Dủ thần lực nhiệm mầu

Cũng không phương kiết giải…

 

Thượng Sư ban diệu pháp

Nhờ thần lực Thánh Tăng

Tháng Bảy, Rằm Tự Tứ

Cúng dường, buổi Kinh hành…

 

Chư Đại Đức chín cõi

Mười phương Phật Thánh Tăng

Nguyện Tam Đồ ra khỏi

Hóa sinh cõi viên dung.

 

Tử, đấp vai y phải

Nguyện Mẫu Từ hóa sinh

Kiếp khổ đau giải kiết

Mười phương Pháp Lan Bồn…

NGÔ NGUYÊN NGHIỄM – 2022

( Nhuận sắc, mùng 2 tháng 7 âl Nhâm Dần)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác