Đầu xuân khai bút của Đặng Kim Thạch

Ngày đăng: 3/02/2022 11:29:15 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)
Đầu xuân khai bút
Đầu năm khai bút chúc mừng nhau
Phước lộc, văn thơ mãi dạt dào
Chồi mởn, nụ hồng thay áo mới
Mai chào, én liệng rộn trời cao
***
Xin chúc xa gần vạn niềm thương
Thầy bạn, đồng môn vạn cát tường
Gia đình hạnh phúc luôn thịnh vượng
Xuân mãn càng khôn phúc mãn đường
Chiều mùng 1 tết Nhâm Dần
Đặng Kim Thạch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác