VU LAN ĐỌC SÁCH CỦA QUÁCH ĐÀO

Ngày đăng: 3/09/2021 09:26:26 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Quách Đào tiên sinh, thi sỹ của vùng Thất Sơn huyền bí, là cộng tác viên lâu năm của trang nhà. Nay hốt nhiên lại nhớ về trang, gửi vài dòng theo mây trời đến cho huynh đệ thưởng làm (LM)

VU LAN ĐỌC SÁCH

1/. Rằm tháng bảy,

Một mình buồn.

Tay lần theo gáy sách

Bất chợt gặp Bồ Đề Đạt Ma.

 

2/. Bồ Đề Đạt Ma Tuyệt Quán Luận

Đệ nhất ngữ:

” Phù đại đạo xung hư

U vi tịch quảng.

Bất khả dĩ tâm hội,

Bất khả dĩ ngôn thuyên!”

Ngã vân: Phù, Lý Nhĩ!

 

3/. Đệ nhị ngôn:

” Vân hà danh tâm?

Vân hà an tâm?

– Nhữ bất tu lập tâm,

Diệc bất tu cưỡng an,

Khả vi an hỉ.”

Ngã vân: Phù, Kim Cang!

 

4/. Áo vàng em rủ bụi đường sang

Hương tỏa miên man một lối tràn.

Phù hoa cỏ!…

Ngã vân: Hồ, nhan nhan.

QUÁCH ĐÀO

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác