VỊNH THẦN BẾP

Ngày đăng: 11/09/2021 06:53:19 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Sở trường của Kha Tiệm Ly là phú và vịnh. Bài thơ Vịnh Thần Bếp tức nói về chiếc cà ràng hay hỏa lò dùng hằng ngày trong nhà. Các vật này bây giờ chỉ còn một ít ở nông thôn, nhưng tục thờ thần bếp (Ông Táo ) vẫn còn.

VỊNH THẦN BẾP

Sình đất khi xưa phải cậy người

Lên thần một bước dễ như chơi!

Cái đầu cong tợ lưng tôm sú,

Bản mặt đen hơn đít lọ nồi!

Công, tội nào hay trong sớ Táo,

Ngay, gian chỉ biết hỏi ông Trời!

Thương cho đến lúc không còn sức,

Gốc gáo bờ cây lủ khủ ngồi!

Kha Tiệm Ly

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác