Chuốc Rượu Đêm Đông của LÊ THÁNH TÔN

Ngày đăng: 20/07/2021 09:16:08 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Trước mái hiên áo quần rực rỡ như toàn là những thành phần ưu tú đang dự tiệc, nâng ly rượu lên, xem ra ai thô tục mấy cũng muốn trở nên thanh cao. Nhưng hãy nhìn xem cái mảnh đất bên thềm trống kia, khóm trúc như là cái sàng bằng tre không làm trở ngại cho ánh trăng đã được sàng lọc chiếu lên trên mặt đất ở đó.

      ĐÔNG DẠ CHƯỚC TỬU

Hiên tiền sở sở tịch quần anh,

Huề tửu khan lai tục lự thanh.

Khả khán nhàn giai nhất phiến địa,

Trúc si bất ngại nguyệt hoa minh.

* Chú thích :

– Đông Dạ Chước Tửu 冬夜酌酒 : là Đêm Đông Chuốc Rượu, là tiệc rượu đêm đông.

– Sở Sở 楚楚 : là sặc sở, đẹp đẽ sạch sẽ.

– Tịch 席 : là chiếc chiếu, là chỗ ngồi; là bàn tiệc. Động từ là Đãi tiệc.

– Anh 英 : là hình cây cỏ mới mọc, chỉ sức sống mạnh mẽ đang lên; từ đó ANH có nghĩa là thành phần ưu tú, nên Quần Anh : là những người ưu tú giỏi giang.

– Huề Tửu 攜酒 : là mang rượu, ở đây là nâng ly rượu.

– Lự 慮 : là Tư lự, là suy nghĩ, là mong muốn; nên Tục Lự Thanh 俗慮清 : Thô tục tầm thường mà muốn làm ra vẻ thanh cao.

– Trúc Si 竹篩 : là Cái sàng đan bằng tre, ở đây chỉ bụi trúc, khóm trúc như cái sàng để sàng lọc ánh trăng.

* Nghĩa bài thơ :    Chuốc Rượu Đêm Đông

Trước mái hiên áo quần rực rỡ như toàn là những thành phần ưu tú đang dự tiệc, nâng ly rượu lên, xem ra ai thô tục mấy cũng muốn trở nên thanh cao. Nhưng hãy nhìn xem cái mảnh đất bên thềm trống kia, khóm trúc như là cái sàng bằng tre không làm trở ngại cho ánh trăng đã được sàng lọc chiếu lên trên mặt đất ở đó.  Nhà vua muốn ngụ ý gì và muốn nói hay muốn gởi gắm gì đây ?!…

* Diễn Nôm :

CHUỐC RƯỢU ĐÊM ĐÔNG  

Trước hiên rực rỡ tiệc quần anh,

                Nâng chén đều mong tục hóa thanh.

                Hãy ngắm thềm không bên đất trống,

                Ánh trăng sàng lọc đã rành rành !

     Lục bát :

                Trước hiên tiệc đãi anh hào,

                Chén nâng dù tục ra màu thanh cao.

                Kìa xem thềm trống lao xao,

                Ánh trăng sàng lọc khác nào bóng hoa.

 

 Đỗ Chiêu Đức diễn Nôm

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác