MỘT CUỐN SÁCH CỦA BẠN BÈ DÀNH CHO NGƯỜI BẠN

Ngày đăng: 20/08/2020 10:15:34 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Đây là ý tưởng của anh Nguyễn Thanh Xuân, CHS Tống Phước Hiệp (NK 66) là một cuốn sách để nhớ về bạn mình là anh Nguyễn Kim Dũng tức nhà thơ Nguyễn Bạch Dương cũng là học sinh TPH. Chuyện này bàn với Lương Minh là người có nhiều quan hệ với CHS, các nhà văn, nhà thơ cùng thời, nhất là anh em trong Hội văn nghê Cửu Long (cũ)

Công việc bắt đầu cách nay hai năm, dự định sẽ ra mắt vào ngày giỗ của Nguyễn Bạch Dương năm 2019, thế nhưng chưa gom đủ thì bệnh dịch xảy ra khắp nơi nên việc xuất bản bị đình trệ.  Nay tập “Tưởng Nhớ Nguyễn Bạch Dương” đã hoàn thành nhưng không có ra mắt mà chỉ trao về cho gia đình anh Nguyễn Bạch Dương , các tác giả đã đóng góp vào tập sách này.

Nội dung sách gồm các bài viết của: Lương Minh, Đông Nghi, Nguyễn Sinh Từ, Hồ tĩnh Tâm, Mang Viên Long, Phong Tâm, Hồng Băng, Trần Hữu Dũng, Huỳnh Tâm Hoài, Huỳnh Duy Lộc, Quách Đào, Văn quốc thanh, Trần Hoàng Vy , Vĩnh Xuân, Tiểu Nguyệt, Ngô Khắc Tài, Nguyễn Thành Xuân, Nguyễn Kiều Phương, Yên Bằng, Trịnh Bửu Hoài, Trần Biên Thùy, Ngô Nguyên Nghiễm, Minh Nguyễn, Lương Nguyệt Hồng, và một số bài di cảo của Nguyễn Bạch Dương.

Tập sách dày 190 trang, bìa của họa sỹ Tín Đức. NXB Văn Học Việt. Sách không bán.

Thay mặt  những người làm sách xin chân thành cám ơn bằng hữu đã nhiệt tình đóng góp bài vở, việc thiếu xót chắn chắn là có , xin để bổ sung kỳ tái bản  và mong rằng đây là bước đầu để xây dựng tủ tư liệu về Nguyễn Bạch Dương ở tương lai.

Đông Nghi- Lương Minh

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác