HỮU PHỦ QUỐC CÔNG TỐNG PHƯỚC HIỆP 

Ngày đăng: 16/07/2019 10:04:33 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Lời trần tình: Xin Chúc Mừng Sinh nhựt lần thứ bảy của trang Web Tống Phước Hiệp. Nhân đây cho cho tôi được phép đồng  kính gửi lời chức sức khỏe đến tất cả thành viên của Trang nhà tongphuochiep-vinhlong.

Trang nhà không những là nơi giao thoa các ý tưởng văn hóa – cuộc sống, quan điểm, ký ức , hoài niệm …. một thuở nao khi mà Bảng hiệu Trường Trung học Tống Phước Hiệp còn hiện hữu trên hai cột đứng của cổng trường. Mà đây còn là nơi nhắc nhỡ thế hệ sau ghi nhớ và ân công Bậc Tiền Hiền – Bậc Công thần nhà Nguyễn thời Tiền Biên (Chín đời Chúa từ Chúa Nguyễn Hoàng – đến Chúa Nguyễn Phúa Thuần) và cả Chính Biên sử sau này (từ chúa Nguyễn Phúc Ánh (khởi từ đây lập nên triều đại xưng Vua: Vua Gia Long năm 1802 đến Vua Bảo Đại). Trang rất hữu ích cho các anh chị là CHS tại Vĩnh long hiện tai hay ở hải ngoại cùng chia sẻ với nhau, buồn thay “Thương hải biến vi tang điền” bởi vì đâu !? … 

Nhân đây cho Nam Ngọc Trịnh xin được chuyển đến trang nhà bài ca Tài Tử vừa viết xong và chuyển đến Ban Hương Hội Đình Thần Tân Giai – Tp Vĩnh Long trong đợt cúng Húy Kỵ của Ngài Hữu Phủ Quốc Công Tống Phước Hiệp vào ngày 04 & 05 tháng 07 năm 2019 (nhằm ngày mùng 2 & 3 tháng sáu năm Kỷ Hợi) để gọi là góp phần tri ân công của Bậc Công thần – Tiền Hiền của đất Long Hồ Dinh.

Kính mong Trang nhà đón nhận và phổ biến bài ca Xưng tán này. Trong các anh chị thành viên nếu như có lòng yêu mến bô môn nghệ thuật Đờn Ca Tài Tử thì có thể tập dợt để gợi nhớ lai lược sử của Ngài và truyền thêm cảm hứng cho những ai yêu thích loại hình nghệ thuật này.

Trân trọng

Nam Ngọc Trịnh (Einst_Trịnh)

Email: [email protected] 

Mobile:   – 0913 191 800  or – 0919 909 841

 

Bản NGŨ ĐỐI HẠ (Bắc Lễ – Hạ)

Viết lời: Nam Ngọc Trịnh (ÚT MỘT)

 

                                         HỮU PHỦ QUỐC CÔNG TỐNG PHƯỚC HIỆP 

 

                                                                ( NIÊN SANH  ????  – MẤT 1776 )

                             ( QUY THIÊN, THÁNG SÁU, NĂM BÍNH THÂN – 1776  TẠI GIA ĐỊNH ) 

 

T                                       Tượng thờ được đặt ở gian giữa Đình Thần Tân Giai 

 

Ngày Lễ Húy kỵ

Mùng 2 và 3 tháng 6 âm lịch thường niên tại Đình Thần Tân Giai Thành phố Vĩnh Long

 

NGŨ ĐỐI HẠ

HỮU PHỦ QUỐC CÔNG

(TỐNG PHƯỚC HIỆP)

( 5 Lớp – 38 Câu- Nhịp tư – Song loan nhịp 3 & 4 – Dây Hò Ba – Đờn Kìm )

Viết lời : NAM NGỌC TRỊNH (ÚT MỘT)

LỚP I :         DANH NGHIỆP KHAI MINH   

 1. (………Song loan ……….)    Đình Tân Giai    (Liu)

Phụng húy                (Ú)(..)    Hữu Phủ Quốc Công (Ú)

 1. Tiền Biên (Xạng) Chính sử lưu truyền (Lìu)

Tôi Lương đống (U) Công thần trung kiên (Liu)

 1. Tống Phước Hiệp (Cộng) tôn danh (Ú)(..)

Báo quốc trọn lòng (Cộng) Bảo trợ an dân (Ú)

 1. Phò Nguyễn triều (Xự) chính khí tâm son (Xê)

Nước non loạn lạc (Xự) Trường nhung trận mạc (Xự)

 1. Binh quyền (Hò) mưu lược làu thông (Xang)

Dõng tướng   (Xê)(..) phá giặc lướt xông (Xang)

 1. Sức đỡm đương (Xê) hạng mã giáo gươm (Xang)

Tiết tháo liệt oanh (U) Sanh tử hồng mao (Liu)

 1. Nam nhi tứ hải (Cộng) chí tại (Cộng)(..)

Phong sương mã bì (Xề) Tận trung báo quốc (Cống)

 

 1. Lòng thân dân (U) Đức Nghĩa Nhân Hòa (Xề)

Chốn quân binh (Liu)(..) Khổ cộng đồng cam (Liu)

 1. Trãi bao đời (Cộng) Tổ tông (Liu)(..)

Gia phong tước Hầu (Cộng) dòng “ Tống Phước “  rạng danh (Ú)

LỚP II:              CÔNG TIỀN TRẬN DIỄN

 1. Kiên trung gìn (Xự) xuất nhập tiến công (Xê)

Ông thăng chức (Cống) Lưu Thủ dinh Long Hồ (Xang)

 1. Trọng trách bảo toàn (Hò) viễn trấn Tây Nam (Xang)

Phá giặc Xiêm (Xê) rắp tâm mưu loạn (Xự)

 1. Vùng tân khai (Xạng) dốc sức trọn lòng (Hò)

Khẩn hoang, Thôn ấp (U) lập thành nghiệp an (Liu) 

 1. Tướng – dân tương (Liu) xướng tùng (Xàng)(..)

Cuộc sống yên bình (Xự) Khoan dân, giúp khó (Cống)

 1. Xiêm La (Ú) sắp quân binh bày trận (Cộng)

Chốn Hà Tiên (Xê)(..) Ông tương giúp họ Mạc (Xự)

 1. An Giang trận bày (Xừ) sang Châu Đốc (Cống)(..)

Tiếp đánh Cần Thơ, (Ú) đại thắng giặc kinh hồn (Xề)

LỚP III:              VẠN LÝ BINH TIẾN LẬP CÔNG

 1. Miền trung (U) bất an quân loạn (Cộng)

Hỏa cận chí nguy, (Xê) kíp Thủy viễn miền (Xự)

 1. Đàng ngoài giặc vào (Xự) trấn Quảng Nam (Xê)(..)

Nguyễn Nhạc mưu (Xang)(..) dụng chúa Trịnh trợ binh (Xê)

 1. Tiết Chế (Cống) Kinh Quận Công chấp phong (Xang)

Cất binh (Liu)(..) giải cảnh can qua (Xê)

 1. Chiêu quân thu phục (Xự)  vẹn toàn ba phủ (Cống)

Bình khánh, Bình Thuận (Xự) Diên khánh, tiến Phú Yên (Xê)

 1. Nhứt hổ (Cống) dã nan địch quần hồ (Xang)

Chiến sách thu quân (U) trấn giữ Vân Phong (Liu)

 1. Dinh Long Hồ (Cộng) lịnh phản lui (Liu)(..)

Trấn an dân tình (Cộng) Kinh tế chấn hưng (U)

LỚP IV:   DIỄN NGHIỆP THÂN DÂN – DANH TÔN TIỀN HIỀN

 1. Đánh Gia Định (Xự) Nguyễn Lữ thống binh (Xê)

Dốc quân lực, (Xự) phương Nam quyết thu phục (Xự)  

 1. Ông lịnh truyền (Hò) thủy bộ trận giăng  (Xang)

Giải công (Xê)(..) cương dũng chống ngăn (Xang)

 1. Cảm tử quân (Xê) khí tỏa thiên tầng (Xang)

Tử sanh một giấc (U) cứu quốc biến, gia nguy (Liu)

 1. Khói lửa giáo gươm (Liu) ngút ngàn (Xàng)(..)

Tâm đan (Xang)(..) tiết tháo trung cang (Xang)

 1. Quân Tây sơn (Xê) kính tâm nễ phục (Xự)

Tướng hiền tài (Hò) binh dụng pháp thông (Xang)

 1. Đấng anh hùng (Xự) Sinh ư vi tướng (Cống)(..)

 Vị quốc vong thân (Ú) Tử ư vi thần (Xề)

LỚPV:     TỔ TÔNG DANH RẠNG – NGHIỆP ĐẮC THÀNH 

 1. Phò Chúa (Ú) chữ Trung chi trọng (Cộng)

Ngũ thường, Tam cương (Xê) danh chính thân lập (Xự)

 1. An cư nghiệp lạc (Xự) chăm sự dân (Xê)(..)

Năng tương trợ (Xự) công trấn khoan dung (Xê)

 1. Đất Định – Viễn (Cống) quốc sự quân công (Xang)

Chốn Long – Châu (U) Thạnh đức thương dân (Liu)

 1. Long – Giang an trị (Cộng) Phụ mẫu dân tôn (Liu)(..)

Hưng công rực nghiệp (Cộng) danh chiếu quang dương (U)

 1. Thành Gia Định. (Xạng) Ông quy thiên ngôi Thần (Hò)

Chúa thương tiếc, (Ú) dân Long hồ xót than (Liu)

 1. Trung Nam trận (Cộng) tiếp trận (Cộng)(..)

Thân trãi phong sương (Ú) chẳng quản lao nàn (Xề)

 1. Cổ lai (Cống) chinh chiến kỷ nhân hồi (Xang)

Sức mõn bịnh nan, (Xê) Chốn thiên cao thu mạng (Xự)

 1. Chúa Phúc Thuần (Hò) công luận gia phong (Xang)

Hữu Phủ Quốc Công (Xê) Đặc tiến ban truyền (Xự)

 1. Thanh liêm chính trực, (Xạng) chấp pháp nghiêm hành (Lìu)

Định-Viễn-Long-Giang (U) an định, trợ chúng dân (Liu)

 1. Trung Tiết Công Thần (Cộng) Gia Long ghi công (Ú)(..)

Vua Minh Mạng, (Cộng) Trung Đẳng Thần truy phong (U)

 1. Ban thờ miếu Hội Đồng (Tịch) Long Hồ dinh (Ú)(..)

Quốc Thái Dân An (U) Ân khắc Hữu Phủ Quốc Công (Liu) 

 

Chung Ngôn – Cẩn bút

Sài gòn ngày 28 tháng 06 năm 2019

 NAM NGỌC TRỊNH (ÚT MỘT)

Ghi chú:

+ Hữu Phủ Quốc Công thọ bệnh, quy Thần vào ngày Mùng 3 tháng 6 năm Bình Thân (1776) đời Chúa Nguyễn Phúc Thuần.

Hiện nay, hằng năm vào 2 ngày là mùng 2 và 3 tháng 6 âm lịch, Ban Hương Hội Đình Thần Tân Giai – Tp Vĩnh Long đều có tổ chức Lễ phụng húy Ngài rất long trong. Gồm Tiền nghi (hay Tiên thường – mùng 2)  và Chính nghi (hay Chính Húy kỵ – mùng 3).

+ Câu 10 có thể ca cấn văn để tăng thêm sự hùng mạnh

 1. HÒ (XỰ) XANG CỐNG LÍU (XÊ)

XANG XÊ (CỐNG) LÍU CỐNG XÊ (XANG)

Bất khuất kiên trung  (Xự / U ) xuất nhập chốn trận tiền (Xê/ Xề)

Ông thăng chức (Cống) Lưu Thủ dinh Long Hồ (Xang)

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác