Thân Trọng Sơn – dịch giả có duyên và đáng yêu (*)

Ngày đăng: 8/12/2017 02:16:52 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Công việc dịch và giới thiệu, xưa nay, nhiều người đã làm và làm thật xuất sắc. Nhờ tài năng, sự thông tuệ và lao động sáng tạo của các bậc tiền bối dịch giả mà các thế hệ độc giả Việt Nam đã tiếp cận được với nhiều tác phẩm kim-cổ từ nhiều nền văn học trên thế giới. Khó có thể đánh giá đúng mức ảnh hưởng của những tác phẩm dịch thuật này lên tâm hồn Việt Nam. Nhưng, có thể nói, các bậc tiền bối dịch giả đã có đóng góp rất lớn vào việc nâng cao tầm nhận thức cũng như trình độ thưởng ngoạn văn học nghệ thuật của người Việt. Không có những quyển sách dịch, trình độ thẩm mỹ của độc giả (và cả tác giả) Việt Nam chắc khó đạt được như ngày hôm nay.
Công việc dịch và giới thiệu, các bậc tiền bối đã làm thật xuất sắc và Thân Trọng Sơn đã kế thừa sự xuất sắc đó. Kế thừa và có nét duyên riêng thật đáng yêu. Chữ nghĩa trong các bản dịch của Thân Trọng Sơn mới mẻ, tươi nguyên và như là của riêng ông. Đọc tác phẩm của các tác giả cổ điển, qua bản dịch của Thân Trọng Sơn, ta có cảm giác như ông đang giới thiệu một tài năng mới, kiệt xuất, nhưng còn ẩn danh của Việt Nam.
Để kết luận, xin trích đoạn cuối trong “Phía bên kia của Tháp Babel”, một trong hai mươi truyện ngắn của nhà văn Brazil – Paulo Coelho – mà Thân Trọng Sơn đã dịch và giới thiệu: “Khi loài người ngày càng có nhiều tham vọng, Thượng Đế đã hủy Tháp Babel, và mọi người bắt đầu sử dụng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Tuy nhiên, với lòng khoan dung vô biên, Ngài cũng đã tạo dựng nên những con người để tái dựng những chiếc cầu ngôn ngữ, nhằm mở ra đối thoại và truyền bá tư tưởng nhân loại. Con người này, mà ta ít khi chịu khó lưu ý đến tên mỗi khi giở ra đọc một cuốn sách nước ngoài, chính là nhà dịch thuật.”
Trong ý nghĩa này, Thân Trọng Sơn xứng đáng được gọi là Nhà dịch thuật.

Nguyễn Âu Hồng
Oregon, January 2015
(*) Tựa do TS đặt thay cho lời tựa sách

                                     Hinh 1: Lương Minh và dịch giả Thân Trọng Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác