Hình ảnh lễ tang cô Võ Thị Ngọc Dung

Ngày đăng: 13/06/2017 07:01:26 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Như tin đã đưa, lễ tang cô Võ Thị Ngọc Dung được tổ chức tại Hoa Kỳ, rất nhiều nhà giáo cùng thời với cô cùng các CHS trường Tống phước Hiệp đã tiễn đưa. Anh Nguyễn Hoàng Hưng đã ghi lại đầy đủ buổi tiễn đưa này, xin chia sẻ cùng các anh chị (SOS)

 

0 dung 1                               H1

0 dung 2                                            H2

0 dung 3                                          h3

0 dung 4                                H4

0 dung 5                               H5

0 dung 6                                  H6

0 dung 7                                      H7

0 dung 8                                     H8

0 dung 9                                         H9

0 dung 10                                  H10

0 dung 11                                               H11

0 dung 12                            H12

0 dung 13                                          H13

0 dung 14                                h14

0 dung 15                                H15

0 dung 16                              H16

0 dung 17                                     H17

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác