Hình ảnh trang nhà hop mặt tại Vĩnh long

Ngày đăng: 14/09/2016 06:24:47 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Hình ảnh họp mặt của anh chị em trang nhà ngày 11/9 tại Vĩnh Long.

Qua ống kính của anh Trương Phú.

0-pu-28                                      Kỷ niệm trước khi ra về           

0-pu-3     H4
0-pu-5         H60-pu-7   H70-pu-6         H80-pu-12      H90-pu-13            H100-pu-14           H110-pu-17            H120-pu-21            H120-pu-22           H140-pu-19                H150-pu-24             H160-pu-56-copy                H170-pu-39             H180-pu-59            H190-pu-36-copyH20

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác