Phân Ưu

Ngày đăng: 25/05/2016 04:26:32 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

PhanUuĐược tin rất đau buồn khá trễ Em học trò than thương Mai Thị Phúc đã vĩnh viễn xa rời thầy cô bè bạn ngày 8 tháng 3 năm 2016. Hưởng thọ 67 tuổi. Cô Võ Thị Ngọc Dung và toàn thể bạn học Tống Phước Hiệp thành thật chia sẻ niềm đau mất mát quá lớn lao với chị Mai Thị Nguyệt, anh Trần Quang Minh; hai cháu Lan Phương và Phương Vi.

Cô Võ Thị Ngọc Dung và toàn thể bạn học Tống Phước Hiệp

Đồng phân ưu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác