Có 1 bình luận về THẮNG CẢNH QUY NHƠN

  1. Đinh Kim Phúc nói:

    Quy Nhơn sóng vỗ dập dồn

    Có hai cô gái kỳ lưng cho nhau!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác