Nguyễn Văn Lần họp bạn.

Ngày đăng: 13/08/2012 07:28:42 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Sáng ngày 10.8.2012 Nguyễn Văn Lần, Trần Văn Chùm, Nguyễn Văn Thơm (12 B3 ) đã đến quán ăn Ngọc Điệp ( Tam Bình ) để tiếp bạn Phước từ Úc về.  Đến dự có các bạn  Kim Tòng, Tuyết, Kha, Thu, Thủy, Quang, Ngộ, Ba,Be, Kim Kha, Ẩn, Tản, Đức, Ký, Sơn, Thọ. Buổi tiệc bắt đầu từ lúc 10 giờ sáng kéo dài đến hơn 12 giờ. Chia tay, các bạn Chùm, Thơm, Be, Ẩn,…. đi vào Cái Ngang thăm mẹ anh Huỳnh Văn Bảy đang lâm trọng bệnh.

                                               Tin : Văn Lần      Ảnh : Đặng Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác