Tỉnh say của Hải đường (số 231)

Ngày đăng: 20/05/2012 10:36:30 Sáng/ ý kiến phản hồi (2)
Không biết tôi có bị ám thị bởi các pháp danh Nghiêm Hương mà đọc tới câu thơ nào cũng thấy hơi hướm thiền trong thơ. Có một chút hơi của trung niên thi sĩ, nửa đời ngất ngưỡng tỉnh say, nửa đời còn lại buông tay cũng đành; nhưng hơi của HĐ vẫn là chủ đạo chữ tình vẫn ngự trị dù chỉ có ít từ diễn tả.(LM)

Có 2 bình luận về Tỉnh say của Hải đường (số 231)

  1. Nguyễn Văn Lần nói:

    Nửa đời ngất ngưỡng tỉnh say
    Nửa đời còn lại buông tay cũng đành.
    Tôi chỉ nói trong khổ thơ nầy thôi, là sao hở Hải Đường ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác