Lưu trữ cho từ khóa: Vũ Đình Nghị

Thư của thầy Vũ Đình Nghị nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam

Ngày 7/11, chị Thu Nguyệt (NK74) đã đến thăm thầy Vũ Đình Nghị để mời thầy dự họp mặt Ngày Nhà Giáo của nhóm TPH.VL tổ chức ngày 10/11/2012 và thầy đã nhận lời. Nhân dịp này thầy có viết … Tiếp tục đọc