Lưu trữ cho từ khóa: Võ Thị Mai Trinh

Tháng chín và những nụ cười

Với tôi , một người ở phương xa không có những buổi cà phê tán gẫu , ngày qua ngày với những bận rộn lo toan, việc làm. Tháng chín tôi về Việt Nam, trước hết là tìm cho mình … Tiếp tục đọc