Lưu trữ cho từ khóa: Võ Anh Tuấn

Thời loạn Áo trắng 1976 – 1979

Thời gian, tuổi đời dường như hai đường thẳng song song, cùng hướng tới mỗi cỏi vô định. Tới một lúc nào đó, chúng bỗng dưng dừng lại rất đột ngột, rất thình lình. Thế là chấm dứt, duy chỉ lưu lại … Tiếp tục đọc