Lưu trữ cho từ khóa: Vân Hà

BÁNH BỘT LỌC

  Trong các loại bánh Huế, bánh bột lọc là loại bánh mà những người đã dùng bánh này có rõ ràng hai ý kiến: thích hoặc không thích. Những ai mê bánh bột lọc thì ăn bao nhiêu cũng … Tiếp tục đọc