Lưu trữ cho từ khóa: Tuyền Linh- Dạ Thảo

Xuân Về Lối Cũ (nhạc)

Nhân đọc bài thơ của Tuyền Linh, Yên Dạ Thảo nhớ lại trước đây mình cũng có bài thơ ” Xuân Về Lối Cũ” và bài thơ này được nhạc sĩ Nguyễn Văn Thơ phổ nhạc.  Yên Dạ Thảo gửi … Tiếp tục đọc