Tag Archives: Trần Thắm

Kỷ niệm ở cù lao Tân Tạo

cau khi

My ơi, nói tới Cù Lao Tân Tạo, xã An Bình , Huyện Long Hồ có một cô giáo tên gì dạy chung tụi mình  nhà ở đó thì phải? Cô ấy khỏe không? Có  lần mình và thầy Minh … Continue reading